Strategia Zarządzania Komunikacją (PRINCE2) ang. Communication Management Strategy, Communication Plan (ed.2005)

Strategia Zarządzania Komunikacją (ed.2005 Plan Komunikacji) - opis środków oraz częstotliwości komunikacji pomiędzy zespołem projektowym a interesariuszami projektu. Element Dokumentacji Inicjowania Projektu opisujący, jak interesariusze projektu i inne zainteresowane strony będą informowani w trakcie projektu.[1]

Spis treści

Skład

W skład Planu Komunikacji wchodzi:
 • wykaz zainteresowanych stron,
 • wymagania informacyjne,
 • dostawca informacji,
 • częstość komunikacji,
 • metoda komunikacji,
 • format komunikatu.


Pochodzenie/ŹródłoKryteria jakości

 • Zostały sprawdzone wszystkie źródła danych.
 • Zdefiniowano wszystkich interesariuszy i zidentyfikowano ich potrzeby komunikacyjne.
 • Uzgodniono ze wszystkimi zainteresowanymi stronami zawartość przekazywanych informacji, częstość oraz metody komunikowania się.
 • Ustalono wspólne standardy.
 • Przydzielono w Planach Etapów czas niezbędny do zrealizowania przewidzianej komunikacji.


Bibliografia

 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.