Strategia Push

Strategia tłoczenia

Strategia Push - strategia uzupełniania zapasów opierająca się na szczegółowych planach powstających na podstawie prognoz zapotrzebowania, sporządzanych dla wszystkich ogniw znajdujących się najbliżej rynku. Systemem push jest najodpowiedniejszywówczas, gdy popyt jest przewidywalny.

Spis treści

DziałanieProducenci dóbr i usług intensywnie promują swoje produkty, ale promocję kierują nie do finalnych konsumentów, lecz do dystrybutorów, hurtowników, handlowców, po to, by zechcieli zakupić produkty danej firmy i włączyć do swoich placówek handlowych. Dystrybutorzy, hurtownicy intensywnie promują towary, kierując z kolei promocję do detalistów, by zechcieli sprzedawać określone produkty. Detaliści z kolei intensywnie promują produkty, kierując promocję do finalnych klientów, nabywców, konsumentów.

Strategię Push wykorzystuje się zwłaszcza do dystrybucji dóbr ekskluzywnych, o wysokiej jednostkowej cenie, środków produkcji, środków transportu, broni, ale także do wielu produktów codziennego użytku, ponieważ tego rodzaju strategia jest relatywnie tańsza niż strategia dystrybucji PULL.

Wady„Wtłaczanie” pracy i towarów na rynek bez względu na możliwości przerobowe systemu niesie ze sobą zagrożenia:
  • zagrożenie jakości;
  • zagrożenie bezpieczeństwa;
  • praca w stresie (konflikty);
  • pogorszenie ogólnego wyniku.


Zobacz też

Bibliografia

  • B. Gliński, B .R. Kuc: Zarządzanie strategiczne, Key Text, Warszawa 1996
  • Strategi Push, abc-ekonomii.net.pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.