Strategia Pull

strategia ciągnięcia

Strategia Pull - strategia uzupełniania zapasów oparta na informacjach pochodzących z rynku.

Spis treści

DziałanieW strategii "pull" producent kieruje wszystkie instrumenty marketing-mix na ostatecznego odbiorcę, co powoduje, że pośrednicy w zbycie są niejako zmuszeni do włączenia się w sprzedaż i promocję produktu danego wytwórcy wskutek pojawienia się popytu. Jeśli te działania są skuteczne, to konsumenci zgłaszają popyt u detalistów, detaliści u hurtowników, a hurtownicy u producenta, co stwarza popyt "ciągniony" przez uczestników rynku.

W praktyce codziennej hurtownicy i detaliści, pod wpływem doświadczenia i wiedzy handlowej, w trakcie trwania kampanii reklamowej już zaopatrują się w reklamowane produkty, nie czekając na popyt ze strony klientów. Handlowcy starają się bowiem posiadać promowany towar, by nie zrażać swoich klientów brakami towarowymi.

CechySystem w którym stosuje się strategię typu pull posiada następujące cechy:
 • estymaty czasu równe są wartościom przeciętnym (dokładnie medianom);
 • „ochronie” podlega cały projekt i jego ścieżki, a nie poszczególne zadania, ochrona polega na wprowadzeniu odpowiednich buforów;
 • harmonogramy nie wymagają zmian, gdyż są chronione przez bufory;
 • możliwość szybkiej reakcji na nagłe i niespodziewane zmiany popytu;
 • pracownicy są zachęcani do wykonywania zadań możliwie szybko.

Zalety

 • poprawa jakości;
 • poprawa bezpieczeństwa;
 • praca bez stresu;
 • niemal doskonała alokacja zasobów materialnych i finansowych;
 • nie trzeba produkować na zapas;
 • poprawa ogólnych wyników.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.