Strajk ostrzegawczy

Strajk ostrzegawczy - forma strajku polegająca na krótkotrwałym powstrzymaniu się pracowników od wykonywania pracy. Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 236 z późniejszymi zmianami) może być zorganizowany jednorazowo i na czas nie dłuższy niż 2 godziny.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.