Storytelling (metoda)

Storytelling (metoda) - metoda badawcza z zakresu badań jakościowych, opierająca się na analizie narracji tworzonych przez członków danej społeczności. Może polegać na przeprowadzaniu wywiadów (ze szczególnym naciskiem na historie z życia badanego), ale może także opierać się na analizie powtarzanych mitów.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.