Sterowanie etapem (PRINCE2) ang. controlling a stage (CS)

Sterowanie etapem
proces
PRINCE2
Logo PRINCE2


Sterowanie etapem (SE) - proces, w którym realizowane jest bieżące zarządzanie projektem przez Kierownika Projektu.

Spis treści

Opis

Projekty realizowane według metodyki PRINCE2 są podzielone na etapy zarządcze. Dokładna liczba etapów nie jest określona (choć minimalna liczba to dwa), zależy ona od wielkości projektów, poziomu ryzyka i liczby planowanych punktów decyzyjnych, w których następowałaby decyzja, czy projekt jest nadal uzasadniony biznesowo i czy należy kontynuować prace.

Podprocesy

Sterowanie etapem obejmuje następujące podprocesy:

Kroki

  1. Zebrać dane o pracach wykonanych w bieżącym etapie
  2. Opracować plan kolejnego etapu lub plan wyjątkowy oraz zaktualizować plan projektu
  3. Sprawdzić, czy zaszły zmiany w uzasadnieniu biznesowym i ryzyku
  4. Przygotować raport dla Komitetu Sterującego


Zobacz też

Pozostałe procesy w ramach PRINCE2:

Linki zewnętrzne

Oficjalna strona PRINCE2

Bibliografia

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.