Raportowanie stanu (ITIL) Przekierowano ze strony: Status accounting (ITIL) ang. status accounting

Raportowanie stanu - czynność w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) odpowiedzialna za rejestrowanie i raportowanie fazy cyklu życia dla każdego elementu konfiguracji (ang. CI).[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.