Przygotowanie (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Start up (PRINCE2) ang. start up

Przygotowanie - działania przedprojektowe, podejmowane przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego i Kierownika Projektu w celu opracowania zarysu Uzasadnienia Biznesowego, Założeń Projektu oraz Planu Etapu inicjowania.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.