Stanowisko pracy

! Ten artykuł dotyczy przestrzeni pracy. Zobacz też Stanowisko jako element struktury organizacyjnej.

Stanowisko pracy - przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonują pracę.

Spis treści

OpisStanowisko pracy to podstawowy, pojedynczy i niepodzielny element struktury organizacyjnej każdej organizacji. Posiada on zakres własnych obowiązków oraz kompetencji w celu realizowania zadań wyznaczonych przez organizację.

Stanowiska pracy są często łączone w komórki organizacyjne, które podlegają osobie nimi zarządzającej (z reguły są to kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych). Do każdego stanowiska pracy przydzielony jest pracownik. Jego zadaniem jest połączenie swoich umiejętności i możliwości oraz wyposażenia stanowiska pracy w celu wytworzenia określonego produktu (przy czym wspomniany produkt może być zarówno dobrem materialnym, jak i wytworem nie posiadającym cech typowo fizycznych, jak np. program komputerowy).

Elementy stanowiska pracyNa stanowisko pracy składają się następujące elementy:
 • zadania jakie ma do wykonania pracownik,
 • urządzenia służące do wykonywania pracy,
 • narzędzia ułatwiające wykonywanie pracy,
 • przedmioty pracy czyli pracownik oraz materiały lub półwyroby,
 • przestrzeń, w której odbywa się praca.


Stanowisko pracy, a normyWarunki ciała ludzkiego, które należy uwzględnić podczas projektowania stanowiska pracy są określone w następujących normach:
 • PN-75/N-08000,
 • PN-80/N-08001,
 • PN-81/N-08002.


Właściwości stanowiska pracyZgodnie z powyższymi normami, stanowisko pracy powinno charakteryzować się następującymi właściwościami:
 • możliwość swobodnego wykonywania czynności ruchowych w wygodnej pozycji (dotyczy zwłaszcza czynności roboczych i sterowniczych),
 • umieszczenie przedmiotu pracy i elementów sterowniczych w optymalnym zasięgu kończyn,
 • dopasowanie pewnych parametrów przestrzennych stanowiska pracy do zmiennych wymiarów ciała użytkownika (indywidualna regulacja),
 • dobra widoczność (m.in. samego procesu pracy i urządzeń sygnalizujących),
 • eliminacja zagrożeń (np. możliwości wypadku).


Czynniki materialneKażde stanowisko pracy powinno mieć zapewnione odpowiedni poziom czynników materialnych, które mogą niekorzystnie wpływać na stan fizyczny i psychiczny pracownika a co za tym idzie na jakość wykonywanej przez niego pracy:mikroklimat, w którym uwzględnia się m.in.: wilgotność powietrza, temperaturę, ciśnienie atmosferyczne powietrza, jak również:
 • pyły i gazy techniczne czyli chemiczne związki organiczne i nieorganiczne,
 • oświetlenie wyrażone np. jako poziom luminacji bądź natężenia,
 • hałas mierzony w decybelach lub Hertzach jako poziom częstotliwości dźwięku,
 • drgania zarówno te nieregularne jak i drgania wibracyjne.


Bibliografia

Stanowisko pracy, Wikipedia pl

Krzysztof Piekarski: Stanowisko pracy, Encyklopedia zarządzania
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.