Standardy korporacyjne lub programu (PRINCE2) ang. corporate or programme standards

Standardy korporacyjne lub programu - nadrzędne standardy, do których musi stosować się projekt. Będą one miały wpływ na cztery strategie projektu:oraz na elementy sterowania projektem.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.