Standardy emisyjne

Standardy emisyjne - dopuszczalne wielkości emisji, ustalane w Polsce w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska (art. 145) za pomocą wykonawczych rozporządzeń ministra środowiska[1][2]. W rozporządzeniach są ustalane dopuszczalne ilości wprowadzanych do powietrza gazów lub pyłów, wytwarzanych odpadów lub emitowanego hałasu.

Spis treści

Instalacje

W przypadku nowej instalacji, w której ma być prowadzona działalność należąca do grupy wymagających pozwolenia albo pozwolenia zintegrowanego, odpowiedni organ ochrony środowiska kontroluje, czy jej eksploatacja może spowodować przekroczenie standardów emisyjnych. W przypadku instalacji już istniejącej prowadzący działalność jest zobowiązany do wykonywania pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń i przedkładania ich wyników odpowiednim urzędom.

Zobacz teżLinki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.