GAPPS Project Manager Standards Przekierowano ze strony: Standardy Zarządzania Projektami GAPPS ang. GAPPS Project Manager Standards

GAPPS Project Manager Standards
Najlepsze praktyki
Zarządzanie projektami
Logo GAPPS
WłaścicielGAPPS
RozpowszechnianieGAPPS
Powstanie2003
Aktualna wersja2003
Oficjalna strona internetowa


Standardy Zarządzania Projektami GAPPS - działająca non-profit organizacja oferująca niezależne wzorce dla standaryzowania oraz oceniania procedur zarządzania projektami. Kierowana oraz prowadzona głównie przez wolontariuszy organizacja ta jest efektme współpracy rządów z prywatnymi firmami, korporacjami czy szkoleniowymi lub nawet akademickimi instytucjami, skoncentrowanymi na rozwijaniu kompetencyjnych standardów zarządzania projektami. GAPPS oferuje gotowe standardy, struktury oraz tzw. mapy porównywalności w celu ułatwienia wzajemnego uznawania kwalifikacji względem zarządzania projektami

Spis treści

Rozwój standardu

W połowie lat 90. XX wieku ludzie zainteresowani rozwojem standardów zarządzania projektami zaczęli spotykać się zarówno formalnie, jak nieformalnie na różnego rodzaju konferencjach poświęcanych tej tematyce. W roku 1999 organizacja IMPA zainicjowała serię tzw. Globalnych Grup Roboczych, w tym jedną skupioną na standardach zarządzania projektami. Grupa ta inicjowała spotkania na których powstała pewna liczba inicjatyw. Jedna z nich skupiła się na globalnym rozwoju standardów zarządzania projektami w oparciu o Kompetencje, co mogło poszerzyć dotychczasowe osiągnięcia opracowane m.in w ramach APMBoK czy ICB.

Komitet składający się z menedżerów i przedstawicieli rządów, organizacji biznesowych, korporacji dawało możliwość:
 • bezpośredniego odpowiadania na zapotrzebowania przemysłu
 • zwiększenie efektywności zarządzania projektami, poprzez ukonstytuowanie globalnej społeczności zainteresowanej tym tematem
 • wzrost wsparcia dla procedur zarządzania projektami
 • wzmocnienie znaczenia i rozpoznawalności standardów opartych na wydajności


Pierwsze oficjalne spotkanie członków GAPPS miało miejsce w lutym 2003 roku, w Lille we Francji. Obecnie tam byli przedstawiciele najważniejszych firm skupiających profesjonalistów ds. zarządzania projektami m.inz PMI, AIMP czy Project Management Association of Japan czy rządów Australii oraz Afryki Południowej.

Zastosowanie

Celem GAPPS jest udostępnianie, rozwijanie, publikowanie, promowanie i badanie globalnych standardów zarządzania projektami oraz przewodników dotyczących tego zagadnienia. Organizacja nie zajmuje się jednakże konsultacjami, doradzaniem i rozwijaniem produktów stworzonych na podstawie owych standardów. Nie oferuje także szkoleń, ocen cyklicznych czy certyfikacji dla ludzi korzystających z tych standardów i przewodników.

GAPPS jasno i klarownie zdefiniował, że istnieje wiele możliwych podejść do zagadnień związanych z zarządzaniem projektami, które mogą przynieść pozytywne efekty w tym podnieść kompetencje kierowników projektów. Standardy GAPPS określające kwalifikacje dla Junior Project Menagerów (tzw. Global 2) oraz Senior Project Menagerów (tzw. Global 2) są stosunkowo ogólne, choć jest to celowe, gdyż są one napisane jak rozszerzenie standardów zarządzania projektami opracowanych przez profesjonalne organizacje np. APMBoK.

Inicjatywami GAPPS jest zachęcanie profesjonalnych organizacji do zastanowienia się nad możliwą adaptacją ich standardów w celu rozwoju i wsparcia ich własnych, istniejących standardów. GAPPS oferuje możliwość wprowadzania z zmian, tam gdzie wymaga tego lokalna lub prawna specyfika. Organy firm ds. standardów i kwalifikacji są przez GAPPS zachęcane do przyjmowanie globalnych standardów zarządzania projektami, w celu ułatwienia wzajemnego uznawania kwalifikacji, między państwami.

Prywatne i publiczne organizacje są zachęcane do przyjmowania globalnych standardów jako podstawy dla ich własnego wewnętrznego rozwoju, który ułatwi później uzyskanie spójności globalnych operacji firmy. Odnosi się to także do firm nie działających na rynkach międzynarodowych, ale dla których podczas prac na projektami znajomość rynków globalnych jest istotną wartością.

Produkty

Od momentu ukonstytuowania się GAPPS stworzono następujące standardy:
 • Project Manager Standards
 • CIFTER Table for Evaluating PM Roles
 • Standards for Global 1 (Junior PM) and Global 2 (Senior PM)
 • Review commenced (to include Global Project Manager)
 • Six categories of Program Manager
 • ACDC Table for Program Manager Role Definition
 • Australian Institute of Project Management Standards (AIPM)
 • Australian National Competency Standards for Project Management (ANCSPM)
 • IPMA Competence Baseline V3.0 (ICB)
 • P2M
 • Project Management Institute's PMBoK Guide 2008
 • PRINCE2 2009
 • SAQA National Qualifications Level 5 Standard


Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.