GIPS Przekierowano ze strony: Standardy GIPS ang. GIPS standards

GIPS (The Global Investment Performance Standards) - zestaw standardowych, zgodnych z etyka branżową zasad, które zapewniają firmom inwestycyjnym wskazówek dotyczących sposobu obliczania i raportowania ich wyników inwestycyjnych dla potencjalnych klientów.

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.