Zmiana standardowa (ITIL) Przekierowano ze strony: Standard change (ITIL) ang. standard change

Zmiana standardowa - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) wcześniej zatwierdzona (preautoryzowana) zmiana o niskim ryzyku, stosunkowo prosta, możliwa do zrealizowania za pomocą procedury lub instrukcji roboczej, na przykład reset hasła lub dostarczenie standardowego wyposażenia dla nowego pracownika. Wniosek o zmianę (ang. RFC) nie jest wymagany do wdrożenia standardowej zmiany. Standardowe zmiany są rejestrowane i śledzone przy wykorzystaniu różnych mechanizmów, takich jak wniosek o usługę.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.