Norma (ITIL) Przekierowano ze strony: Standard (ITIL) ang. standard

Norma - obowiązkowe wymagania opisujące pożądane cechy. Na przykład:[1]
  • ISO/IEC 20000 (norma międzynarodowa),
  • wewnętrzne standardy bezpiecznej konfiguracji systemów UNIX,
  • ustawowe normy w zakresie utrzymywania zapisów księgowych.


Termin używany także do opisu zasad postępowania lub specyfikacji opublikowanej przez organizację normalizacyjną, taką jak ISO, BSI lub PKN.

Zobacz też

wytyczna

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.