Stan bieżący (MSP) ang. as-is state

Stan bieżący - bieżące (obecne) struktury, procesy oraz wydajność części biznesu, na które wpłynie program.[1]

Zobacz też

Stan przyszły

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
ostatnia modyfikacja 10 października 2015 r.