Stan (ITIL) ang. status

Stan - nazwa pola wymaganego dla wielu typów zapisów. Pokazuje ona aktualny status w cyklu życia powiązanych elementów konfiguracji (ang. CI), incydentów, problemów itd.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.