Profile Interesariuszy (MSP) Przekierowano ze strony: Stakeholder profiles (MSP) ang. stakeholder profiles

Profile Interesariuszy - dokument zawierający charakterystykę każdego zidentyfikowanego interesariusza. Profile Interesariuszy zawierają odpowiedź na pytania Dlaczego jest zainteresowany programem? i Co oznacza jego wpływ na program lub programu na interesariusza?.

Spis treści

Zakres dokumentu

Profile Interesariuszy opisują:
  • wpływ, zainteresowania i postawy interesariuszy wobec rezultatów programu,
  • wagę i możliwości oddziaływania na program każdego ze zidentyfikowanych interesariuszy,
  • priorytety angażowania interesariuszy,
  • odpowiednie kanały komunikacji, które mogą być wykorzystywane w odniesieniu do każdego interesariusza,
  • zakres informacji i zawartość wiadomości, media, częstotliwość wykorzystania oraz poziom szczegółowości informacji, który będzie satysfakcjonujący dla odbiorców.


Forma dokumentu

Profile dokumentowane są w postaci dedykowanych list lub

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
  • Jan Van Bon, Tieneke Verheijen (red.): Frameworks for It Management, Van Haren Publishing 2006, ISBN: 9789077212905
  • MSP na stronie Best Management Practice

Znaki towarowe

  • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.