Mapa interesariuszy (MSP) Przekierowano ze strony: Stakeholder map (MSP) ang. stakeholder map

Mapa interesariuszy - graficzne przedstawienie interesariuszy istotnych dla danego działania organizacyjnego oraz ich indywidualnych interesów.[1]

Zobacz też

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
ostatnia modyfikacja 20 października 2015 r.