Interesariusz (MSP) Przekierowano ze strony: Stakeholder (MSP) ang. stakeholder

Interesariusz - każda osoba, grupa osób lub organizacja, która może wpływać na program, być pod jego wpływem,lub uważać, że konkretny program wywiera na nią wpływ.[1]

Zobacz też

Interesariusz (ITIL)

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
ostatnia modyfikacja 20 października 2015 r.