Interesariusz (ITIL) Przekierowano ze strony: Stakeholder (ITIL) ang. stakeholder

Interesariusz - osoba mająca interes w: organizacji, projekcie lub usłudze informatycznej. Interesariusz może odnosić korzyści z: aktywności, celu, zasobów lub wyników organizacji, lecz może też być przez nie zagrożony.[1]

Interesariuszami mogą być np.:

Zobacz też

RACI

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.