Plan Etapu (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Stage Plan ang. Stage Plan

Plan Etapu - szczegółowy plan, wykorzystywany jako podstawa dla sterowania projektem w trakcie każdego etapu zarządczego.[1]

Spis treści

Cel/Przeznaczenie

Plan Etapu przypomina zawartością Plan Projektu, z tym że każdy z jego elementów zostaje rozłożony na części szczegółowe tak, aby zapewnić niezbędną podstawę dla codziennych kontroli Kierownika Projektu.

Każdy plan kolejnego etapu zarządczego przygotowywany jest tuż przed końcem aktualnego. Takie podejście pozwala na:
 • opracowanie planu w niedużym odstępie czasu od planowanych wydarzeń,
 • krótszy czas trwania planu etapu niż planu projektu (obchodząc w ten sposób horyzont planowania),
 • tworzenie planów w oparciu o osiągnięcia poprzednich etapów zarządczych.


W szczególności Plan etapu:
 • określa wszystkie produkty, które muszą być wytworzone w ramach etapu,
 • stanowi deklarację, w jaki sposób oraz kiedy cele etapu maja być osiągnięte, pokazując produkty, działania i potrzebne zasoby,
 • określa sterowanie etapem oraz punkty kontrolne i częstotliwość raportowania,
 • stanowi odniesienie, względem którego mierzone beeda postępy prac tapu,
 • zawiera zapis tolerancji etapu,
 • wyszczególnia kontrole jakości dla etapu oraz określa zasoby do tego potrzebne.


Skład

Plan Etapu zawiera:
 • Opis planu obejmujący:
  • krótki opis zawartości,
  • krótki opis planowanej formuły realizacji,
 • plan jakości (nie jako oddzielny dokument, ale fragment Planu Etapu), obejmujący:
  • metody kontroli jakości, które będą użyte dla każdego z głównych produktów,
  • terminy i zasoby, które należny przewidzieć dla każdego testu lub sprawdzenia jakości,
 • wstępne warunki planu obejmujące wszystkie podstawowe sprawy, które muszą być załatwione w momencie rozpoczęcia etapu oraz muszą pozostawac we właściwym porządku, jeśli plan ma się zakończyć powodzeniem,
 • zależności zewnętrzne,
 • tolerancje,
 • sposób kontrolowania i nadzorowania realizacji planu,
 • raportowanie,
 • założenia planistyczne,
 • plan w formie graficznej zawierający:
 • Opisy Produktów dla głównych produktów.


Pochodzenie/ŹródłoPlan Etapu jest aktualizowany podczas podprocesu Ocena postępów (SE2) oraz może być modyfikowany podczas podprocesu Przeglądanie stanu etapu (SE5) oraz podprocesu Podejmowanie działań korekcyjnych (SE7).

Kryteria jakości

 • Plan jest wykonalny,
 • wszyscy Kierownicy Zespołów włączeni w realizacje planu są przekonani, że ich część jest wykonalna,
 • Plan Etapu przyczynia się do realizacji Planu Projektu,
 • wzięto pod uwagę wszelkie ograniczenia czasu, zasobów i budżetu,
 • plan doprowadzono do poziomu szczegółowości niezbędnego do zapewnienia, że każda sytuacja nadzwyczajna będzie zauważona na tyle szybko, by móc właściwie zareagować,
 • Plan Etapu został opracowany zgodnie ze standardami planistycznymi,
 • Plan Etapu uwzględnia działania i pracochłonność związane z przeglądami Rejestru Zagadnień.


Bibliografia

 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.


!

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 26 października 2015 r.