Staż zawodowy

Staż zawodowy - forma nauki polegająca na zdobywaniu wiedzy w miejscu pracy. Najczęściej stażysta ma przydzielonego mentora, czyli osobę, która uczy go zawodu. Staż odbywa się bez nawiązania stosunku pracy pomiędzy stażystą a pracodawcą (osoba będąca na stażu ma status bezrobotnego). Staż zawodowy przysługuje m.in. osobie bezrobotnej do ukończenia 25. roku życia lub 27. roku życia jeżeli od daty ukończenia szkoły nie minął okres dłuższy niż rok. Może trwać od 3 do 12 miesięcy. Do odbycia stażu kieruje starosta, który później zawiera umowę z pracodawcą. Nie ma ona charakteru umowy o pracę, w związku z czym nie podlega regulacjom kodeksu pracy (z wyjątkiem wybranych aktów prawnych).

WynagrodzenieStaż może mieć formę bezpłatną lub płatną. Osobie będącej na stażu przysługuje stypendium w wysokości zasiłku podwyższonego, wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy, który w imieniu właściwego starosty skierował daną osobę na staż. Co więcej, stażysta ma również prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni odbywania stażu.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.