SqEME ang. SqEME Process Management

SqEME
Metodyka
Zarządzanie procesowe
Logo SqEME
WłaścicielFundacja SqEME
RozpowszechnianieFundacja SqEME
Powstanie2002 r.
Aktualna wersja2008 r.
CertyfikacjaSqEME Foundation
SpołecznośćSqEME Foundation
Model myślenia SqEME

Oficjalna strona internetowa


SqEME - otwarty standard rozwoju architektury korporacyjnej ukierunkowany na procesy. Prezentuje procesy z perspektywy czterech komplementarnych „okien” (ang. windows). Właścicielem standardu jest Fundacja SqEME - organizacja non-profit z Holandii. Metodyka SqEME szybko zyskuje popularność w efekcie upowszechniania się podejścia procesowego.

Spis treści

Rozwój standardu

SqEME zostało opracowane przez holenderską sieć organizacji prywatnych i publicznych, firm konsultingowych i niezależnych doradców. Po raz pierwszy SqEME zostało opublikowane w 2002 roku, natomiast w 2007 r. ustanowiono Fundację SqEME (ang. SqEME Foundation, hol. Stichting SqEME). Aktualną wersją SqEME jest edycja z 2008 roku.

Zastosowanie

SqEME umożliwia organizacjom rozpoznanie, projektowanie, kontrolowanie, zarządzanie i doskonalenie ich procesów. Dostarcza również zbiór logicznych i spójnych technik modelowania. Kluczowym założeniem w tej metodzie jest dojrzałość zawodowa pracownika. Głównym punktem zainteresowania nie jest to, co dokładnie musi robić pracownik, ale raczej otaczający go system. Dokładniej chodzi o współpracę i przepływ informacji między pracownikami. Standard ten bada w jaki sposób różne części organizacji są dostosowane do siebie nawzajem i w jaki sposób odbywa się międzyorganizacyjne przekazywanie wiadomości.

Opis metody

Model myślenia (ang. thinking model), który tworzy podstawę metody SqEME jest wizualizowany za pomocą czterech „okien”. Symbolizują one cztery perspektywy, z jakich analizujemy przedsiębiorstwo:
  • konstytucja (ang. Constitution)
  • chemia (ang. Chemistry)
  • korespondencja (ang. Correspondence)
  • konstrukcja (ang. Construction)


Wszystkie cztery okna umożliwiają przyjęcie różnych perspektyw na przedsiębiorstwo. Pozwalają one spojrzeć nie tylko wertykalne zgodnie z hierarchiczną strukturą, ale również poprzez procesy oraz występujące w organizacji współzależności między nimi.Rys.1. Okna SqEME

Okno konstytucji

Okno konstytucji jest skupione na pytaniach o charakterze konstytucyjnym:
  • jakie są główne obszary wyników przedsiębiorstwa?
  • jakie działania można wyróżnić spośród głównych obszarów wyników?
  • jaki wzór interakcji łączy elementy składowe tych działań?

Okno korespondencji

Okno korespondencji jest używane w celu otrzymania obrazu dynamiki przedsiębiorstwa w działaniu. Chodzi o monitorowanie biznesu. Czy procesy biznesowe odbywają się w przedstawiony i uzgodniony powyżej sposób oraz czy procesy działają zgodnie ze swoimi celami?

Okno chemii

Okno chemii skupia się na spójności wewnętrznej przedsiębiorstwa, interakcji między zaangażowanymi profesjonalistami. To okno przedstawia przede wszystkim jakość interakcji i wzory komunikacji.

Okno konstrukcji

Okno konstrukcji oferuje najbardziej konkretny punkt widzenia na przedsiębiorstwo, z naciskiem na rozmieszczenie i implementację.

Zakres i ograniczenia

SqEME to metodyka pozwalająca na udoskonalanie procesów w całym przedsiębiorstwie.

Mocne strony

  • Metoda SqEME umożliwia opisanie modelu organizacji w wyważony, lecz jednoznaczny sposób. Oferuje również kompletny zbiór spójnych i logicznych technik modelowania.
  • Metoda sprawdziła się w praktyce. SqEME jest stosowana w holenderskich organizacjach w sektorach przemysłowych, usługowych i non-profit.

Ograniczenia

Wymodelowanie wszystkich procesów biznesowych w szczegółowy sposób może zająć dużo czasu.

Uwagi

Modelowaniu procesów powinno towarzyszyć przesłanie Dobre jest wystarczająco dobre.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • Jos.N.A. van Oosten e.a.: Procesmanagement Based on SqEME, Edition 2008, Van Haren Publishing, ISBN: 978-90-8753-136-2
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.