Sprzężenie kontrolne (ITIL) ang. monitor control loop

Sprzężenie kontrolne - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) monitorowanie efektu wykonania zadania, działania procesu lub usługi informatycznej albo innego elementu konfiguracji (ang. CI), następnie porównanie z wartością zadaną i podejmowanie odpowiednich działań.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.