Przegląd przebiegu Przekierowano ze strony: Sprint review ang. sprint review

Przegląd przebiegu - w metodyce Scrum spotkanie przeprowadzone na koniec przebiegu (ang. sprint) i służy ocenie zadań, które udało się wykonać, a które nie. Spotkanie takie oznacza koniec jakiegokolwiek zadania w danym sprincie, a z racji tego, że jego termin jest zazwyczaj znany, podnosi się tempo pracy ze względu na znajomość terminu oddania prac. Sam przebieg spotkania nie powinien być formalny i często nie stosuje się slajdów, jako formy prezentacji osiągnięć.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.