Spotkanie scrumowe ang. scrum meeting

Spotkanie scrumowe - cykliczne spotkania, często codzienne, na których zespoły Scrum raportują przebieg prac.

Rodzaje spotkań

Do najbardziej klasycznych spotkań w ramach SCRUM należą:
  • Codzienny SCRUM - jest najkrótszym spotkaniem w całej metodyce, ale też najczęściej występującym, przez wielu jest uznawany za kwintesencję SCRUM. Trwa do 15 minut i ma bardzo prostą budowę: każdy członek zespołu po kolei mówi co zrobił dnia poprzedniego, co zamierza zrobić dzisiaj i jakie problemy przeszkadzają w posuwaniu się naprzód. Takie codzienne raportowanie sprawia, ze scrum master ma ciągły obraz postępu prac w danym przebiegu (ang. sprint), poza tym zespół może sugerować rozwiązania problemów dotykających innych członków zespołu.
  • SCRUM SCRUMów - odbywa się zazwyczaj po codziennym SCRUMie i polega na dyskusji między zespołami.
  • Sprint review - przegląd prac skończonych i w trakcie realizacji.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.