Grupa sponsorująca (MSP) Przekierowano ze strony: Sponsoring Group ang. Sponsoring Group

Grupa Sponsorująca - rola, która jest reprezentacją menedżerów wyższego szczebla, zapewniających w imieniu organizacją kluczowe decyzje oraz budujących polityczne wsparcie programu. Grupą Sponsorującą może być zarząd organizacji lub istniejący w niej zespół zarządzający najwyższego szczebla. Grupa Sponsorująca, spośród wchodzących w jej skład menedżerów, wybiera i mianuje Właściciela Programu.

Spis treści

Odpowiedzialność Grupy Sponsorującej

Zasadnicza odpowiedzialność Grupy Sponsorującej to:

Obowiązki Grupy Sponsorującej

Główne obowiązki Grupy Sponsorującej to:
  • ustanowienie kontekstu dla programu,
  • zatwierdzenie finansowania programu,
  • potwierdzanie zgodności programu i celów strategicznych organizacji,
  • rozstrzyganie kwestii strategicznych pomiędzy różnymi programami,
  • zatwierdzanie postępów programu w odniesieniu do przyjętych celów strategicznych,
  • zapewnianie ciągłego zaangażowania i wsparcia organizacji dla realizacji programu,
  • doradzanie Właścicielowi Programu i wsparcie dla niego w zakresie: przywództwa, zarządzania i komunikacji,
  • potwierdzenie pomyślnej realizacji i zatwierdzenie zakończenia programu.


Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

  • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.