Społeczność praktyków ang. Community of Practice

Społeczność praktyków – forma rozszerzonej pracy grupowej czy też współpracy w przedsiębiorstwie. Ideą społeczności praktyków jest zacieśnienie kontaktów pomiędzy ludźmi realizującymi takie same bądź podobne zadania w organizacji, tak aby mogli oni się wymieniać swoją wiedzą i doświadczeniami odnośnie sposobów ich wykonania, rozwiązań pojawiających się problemów itp. W zakresie zarządzania wiedzą rolą społeczności praktyków jest wspieranie procesów dzielenie się wiedzą, tworzenia wiedzy, i uczenie się. Rolą systemów informatycznych w tym przypadku jest jedynie zapewnienie sprawnej łączności pomiędzy członkami społeczności za pomocą różnego rodzaju list dyskusyjnych, czy też intranetowych stron WWW.

Uwagi

Raczej nie wykorzystywana do zarządzania strategicznego, chyba że jako społeczność międzyorganizacyjna (klub dyskusyjny, np. BCC w Polsce)

Bibliografia

  • Krzysztof Woźniak: Społeczność praktyków, Encyklopedia zarządzania
  • K. Woźniak: System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.