Spedycja

Spedycja - każda działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu przewozu ładunków na zlecenie osoby prawnej lub fizycznej i na wykonaniu niezbędnej grupy czynności dodatkowych, wynikających ze specyfiki zlecenia.

Podział

Ze względu na podmiot wykonujący czynności spedycyjne wyróżnia się:
 • spedycję własną;
 • spedycję wykonywaną przez przedsiębiorstwo transportowe (funkcje spedytora i przewoźnika połączone w jednym przedsiębiorstwie);
 • spedycję wykonywaną przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo spedycyjne.


Posługując się kryterium ilości użytych środków transportu spedycję dzieli się na:
 • gałęziową ( jeden środek transportu);
 • intermodalną.


Ze względu na kryterium zysku:
 • przeznaczona na sprzedaż;
 • nienakierowana na zysk (własna).


Zakres wykonywanych czynności

Działalność spedycyjna obejmuje swoim zasięgiem szereg czynności, które umownie dzieli się na:
 • czynności wykonywane przez spedytora, nazywane spedycją właściwą;
 • czynności organizowane przez spedytora, w skład których wchodzą czynności przemieszczania i czynności dodatkowe.


Spedycja właściwaZa spedycję właściwą uważa się wykonywanie następujących czynności:
 • przyjmowanie zleceń spedycyjnych i udzielanie porad związanych z procesami spedycyjnymi;
 • wybór środka transportu;
 • zawieranie umów o przewóz;
 • ubezpieczanie przesyłki;
 • sporządzanie dokumentacji transportowej;
 • odbiór przesyłki od nadawcy;
 • przygotowanie przesyłki do przewozu;
 • nadanie przesyłki na środek transportu wraz z dokumentacją transportową;
 • odbiór przesyłki ze środka transportowego oraz właściwej dokumentacji;
 • odprawa celna;
 • przekazanie przesyłki odbiorcy.


Spedytor organizując czynności przemieszczania, staje się odpowiedzialny za wykonanie na rzecz przesyłki:
 • dowozu;
 • odwozu;
 • przewozu;
 • załadunku;
 • wyładunku;
 • przeładunku.


Czynności dodatkowe Czynności dodatkowe obejmują:
 • składowanie przesyłki;
 • podjęcie należności za dostarczoną przesyłkę;
 • przeprowadzenie cesji praw do przesyłki;
 • sprzedaż przesyłki.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.