Specyfika zasobu (ITIL) ang. asset specificity

Specyfika zasobu - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy), jeden lub więcej atrybutów zasobu sprawiający, że zasób jest szczególnie przydatny do realizacji określonego celu. Cechy zasobu mogą ograniczać użytkowanie tego zasobu w innych celach.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.