Specjalność zawodowa

Specjalność zawodowa - wynik podziału pracy w ramach zawodu, zawiera część czynności o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy), wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.