Kierownik ryzyka (MSP) Przekierowano ze strony: Specjalista ds. ryzyka (MSP) ang. risk manager

Kierownik ryzyka – pomocnicza rola w programie. Osoba (lub grupa osób), która w ramach Biura Programu wspiera zarządzanie ryzykami w programie.

Uwaga

Pojęcie kierownik ryzyka jest zgodne z Glosariuszem MSP, jednak zazwyczaj jest to specjalista do spraw ryzyka, podlega Kierownikowi Programu i wspiera go w zarządzaniu ryzykiem. Może mieć delegowaną samodzielność decyzyjną (w ramach uzgodnionych tolerancji) w obszarze ryzyka.

Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

  • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 14 października 2015 r.