Specjalista (typ zachowania) Przekierowano ze strony: Specialist (Belbin team roles) ang. specialist

Specjalista - jeden z typów zachowań w teorii ról. Osoba pewna siebie, zaangażowana i skupiona na technicznej lub fachowej stronie określonego tematu. Dysponuje fachową wiedzą i umiejętnościami, których nie posiadają pozostali członkowie zespołu. Jego zadaniem jest uzupełnianie braków informacyjnych zespołu. Specjalista jest niezastąpionym członkiem zespołu, dostarcza wiedzę i umiejętności, które nie są powszechnie dostępne. Miewa tendencję do przeceniania własnego doświadczenia w procesie podejmowania decyzji. Również rola specjalisty ujawnia się w różnych momentach w zależności od zapotrzebowania zespołu na wiedzę specjalistyczną. Specjalista jest osobą bardzo inteligentną, lecz jeśli porównać go z kreatorem to jest trochę zimny i nieprzyjemny w kontakcie. Chłodno analizuje pomysły całej grupy. Jego mocne strony to analityczność, refleksyjność, bezstronność i rozwaga. Słabe strony specjalisty to brak wyobraźni, chłód płynący w kontaktach międzyludzkich i zbytnia krytyczność.

Spis treści

Zalety

Dobrymi stronami tego rodzaju zachowania jest to, że specjalista:
 • wnosi fachowy, profesjonalny wkład w pracę;
 • potrafi sformułować ogólne, poprawne wypowiedzi w kwestiach technicznych;
 • jest zwykle pasjonatem w przekazywaniu informacji dotyczących dziedziny, którą się zajmuje;
 • ciągle stara się zdobywać wiedzę;
 • potrafi zdyscyplinować zespół;
 • potrafi sprawić, aby zespół skupił się na pracy;
 • stanowi filar zadań.


Wady

Do wad specjalisty można zaliczyć:
 • zatracanie się w aspektach technicznych,
 • wnoszenie w pracę wyłącznie wkładu informacyjnego,
 • skłonność do zauważania wyłącznie własnej części projektu,
 • ograniczanie swoich zainteresowań do dziedziny, którą się zajmuje,


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.