Spółdzielcza umowa o pracę

Spółdzielcza umowa o pracę - jedno ze źródeł wystąpienia stosunku pracy. W odróżnieniu od stosunków pracy powstałych na innej podstawie, nie ma samoistnego bytu. Zawarcie bowiem spółdzielczej umowy o pracę uzależnione jest od uprzedniego przystąpienia i przyjęcia do spółdzielni (uzyskanie członkostwa spółdzielni). Spółdzielcze stosunki pracy są nawiązywane wyłącznie pomiędzy spółdzielniami pracy i członkami tych spółdzielni.

Spółdzielczą umowę o pracę regulują zarówno przepisy Kodeksu Pracy jak i Prawa Spółdzielczego

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.