Socjometria

Socjometria - metoda badawcza w socjologii i psychologii społecznej, polegająca na badaniu struktur władzy i komunikacji pomiędzy jednostkami w populacji. Przeważnie badane są relacje komunikacji jednostek w grupie lub relacje władzy i współpracy. Podobną do socjometrii, lecz bardziej rozbudowaną metodą jest analiza sieciowa.

Odmiany techniki socjometrycznej

 • Samoocena socjometryczna - polega na zapytaniu każdej osoby badanej o to, kto ją wybrał bądź odrzucił w trwającym badaniu. Technika ta została wprowadzona przez lekarza, psychiatrę, socjologa Jacoba Moreno.
 • Zgadnij kto? - technika polegająca na podaniu opisu pewnego zachowania czy innych charakterystycznych cech pewnej osoby i pozostałe osoby z badanej grupy muszą wskazać osobę ,która pasuję do podanych kryteriów.
 • Uporządkowanie - technika ta polega na uporządkowaniu wszystkich członków danej grupy za wyjątkiem siebie na podstawie danego kryterium.
 • Porównywanie - polega na porównywaniu parami członków badanej grupy według danego kryterium oraz wybór jednej osoby z pary ,która posiada więcej charakterystycznych cech dla tego kryterium. Posługiwanie się tą techniką w dużej badanej zbiorowości jest bardzo uciążliwe, ponieważ zwiększająca się liczba zbiorowości powiększa liczbę możliwych par w grupie badanej.


Pojęcia kluczowe w socjometrii

 • gwiazda socjometryczna;
 • klika;
 • łańcuch;
 • socjogram;
 • sieć;
 • szara eminencja;
 • wskaźnik integracji grupy;
 • wskaźnik ekspansywności grupy;
 • wskaźnik spoistości grupy;
 • wskaźnik zwartości grupy;
 • socjometr.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.