Socjologia organizacji

Socjologia organizacji - jedna z dyscyplin szczegółowych socjologii, obejmująca swym zakresem badania nad organizacjami, rozumianymi jako grupy celowe,oraz analizę procesów organizacyjnych, zachodzących w makro- i mikroskali.

Głównymi obszarami badawczymi tej dyscypliny są przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne. Poza tym zajmuje się ona problemami makrostruktur społecznych i ich wpływem na funkcjonowanie organizacji. W tym ujęciu makrostruktury traktowane są jako otoczenie organizacji.

Spis treści

Historia rozwoju socjologii organizacji

Prekursorskie dla tej dziedziny nauki były pisma opisujące projekty zorganizowania idealnego społeczeństwa, czy idealnego państwa. Problemy związane z opisem zorganizowania społeczeństwa towarzyszyły początkom socjologii i czerpały w znacznym stopniu z nauk przyrodniczych. Na początku XIX wieku powstały niezależne programy budowania nowej nauki pod nazwą fizyki społecznej i socjologii. W połowie XIX wieku ugruntowało się podejście do społeczeństwa, określane mianem organicyzmu. W tym ujęciu społeczeństwo i społeczności oraz ich funkcjonowanie porównywane było do działania organizmów zwierzęcych, głównie do organizmu ludzkiego. Herbert Spencer jako jeden z przedstawicieli tego nurtu przyjmował tezy ewolucjonistyczne przy opisie zjawisk społecznych.

Na początku XX wieku socjologia organizacji stała się jedną z głównych obszarów badawczych szkoły chicagowskiej. Do połowy XX wieku rozwijały się też teorie starające się w miarę dokładnie opisywać działanie systemu społecznego, m. in. założenia Pitirima Sorokina i Talcotta Parsonsa.

Pojęcia związane z socjologią organizacji



Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.