Media społecznościowe Przekierowano ze strony: Social media ang. social media

Media społecznościowe - określenie odnoszące się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych technologii, by przekształcić komunikację w interaktywny dialog.

Spis treści

Charakterystyka

Andreas Kaplan i Michael Haenlein definiują media społecznościowe jako „grupę bazujących na internetowych rozwiązaniach aplikacji, które opierają się na ideologicznych i technologicznych podstawach Web 2.0, i które to umożliwiają tworzenie i wymianę wygenerowanych przez użytkowników treści”[1].

Media społecznościowe to media do społecznościowych interakcji w postaci rozbudowanego zestawu narzędzi komunikacyjnych wykraczających poza dotychczasową komunikację społecznościową. Dzięki wszechobecnej dostępności i skalowalności technik komunikacyjnych, media społecznościowe diametralnie zmieniły sposób komunikacji zarówno organizacji, społeczności, jak i indywidualnych użytkowników, oraz stały się naturalnym miejscem wymiany informacji[2].

Klasyfikacja mediów społecznościowych

Technologie mediów społecznościowych przybierają różne formy, m.in. blogów, sieci biznesowych, projektów zespołowych, biznesowych sieci społecznościowych, forów dyskusyjnych, mikroblogów, portali umożliwiających udostępnianie zdjęć, a także recenzowanie produktów lub usług, zakładek społecznościowych, gier społecznościowych, portali społecznościowych, portali umożliwiających udostępnianie video oraz wirtualnych światów[3].

Media społecznościowe vs. media biznesowe

Przedsiębiorstwa mogą zwracać się ku mediom społecznościowym jako mediom stworzonym przez konsumenta. We wszystkich definicjach mediów społecznościowych powszechnie pojawiającym się wątkiem jest zmieszanie technologii z interakcją społeczną dla współtworzenia wartości przedsiębiorstwa.

Ludzie zdobywają informacje, edukację, wiadomości oraz inne dane z mediów elektronicznych, jak i drukowanych. Media społecznościowe są dalekie biznesowym oraz tradycyjnym mediom, takim jak gazety, czasopisma, telewizja czy film. Są stosunkowo niedrogie i łatwo dostępne dla każdego, kto chce uzyskać lub opublikować informację w porównaniu z mediami biznesowymi, które w ogólnym rozrachunku wymagają znaczących środków na opublikowanie informacji.

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech zarówno dla mediów społecznościowych, jak i biznesowych jest zdolność docierania do małej i dużej liczby odbiorców. Na przykład zarówno blog, jak i telewizja mogą zarówno nie dotrzeć do nikogo, jak i dotrzeć do milionowej publiczności. Niektóre z właściwości, które opisują różnice pomiędzy mediami biznesowymi a społecznościowymi, to:
  • zasięg – technologie zarówno biznesowych, jak i społecznościowych mediów zapewniają łatwo skalowalną zdolność docierania do globalnej grupy osób. Jednak media biznesowe używają scentralizowanego schematu odpowiedniego dla organizacji, produkcji i szerzenia, podczas gdy social media są (co wynika bezpośrednio z ich natury), bardziej zdecentralizowane, mniej hierarchiczne oraz zróżnicowane przez różnorakie aspekty produkcji i użytkowania;
  • dostępność – środki oraz zasoby produkcyjne w mediach biznesowych w całości należą do przedsiębiorstwa, którego są własnością lub do rządu. Zupełnie odwrotnie, niż w mediach społecznościowych, gdzie wszystkie narzędzia są publicznie i powszechnie dostępne niewielkim lub wręcz żadnym kosztem;
  • użyteczność;
  • natychmiastowość;
  • trwałość.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 11 października 2016 r.