Palarnia Przekierowano ze strony: Smoking room ang. smoking room

Palarnia – wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia tytoniu, zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał na zewnątrz[1].

Spis treści

HistoriaWraz z rozpowszechnianiem się tytoniu oraz zwyczaju palenia w Europie, rodziło się zapotrzebowanie na palarnie. To przybycie do Europy kawy i zakładanie jej pijalni, stworzyło nowe okazje do palenia tytoniu. Gwar rozmów i dym tytoniowy wypełniły lokale, które stały się prekursorami późniejszych klubów. W XVIII wieku do zwyczajów angielskich panów ziemskich należało polowanie z hartami, uprawianie sportu, picie piwa oraz palenie tytoniu. W swoich domach mieli oni również palarnie.

W Anglii palenie stało się niemodne na początku XIX wieku. Kobiety z reguły nie paliły wcale, zaś mężczyźni, chcąc zapalić, oddalali się do palarni. Tam, w miejsce zwykłego odzienia zakładali marynarkę do palenia, a włosy przykrywali pięknie dekorowaną czapką. W ten sposób zapach tytoniu nie był przenoszony do salonu. Z czasem postawa wobec palenia stała się bardziej liberalna. Palarnie zaczęły powszechnie powstawać w klubach, nierzadko będąc wspaniałymi pomieszczeniami, tętniły życiem i stawały się centrum dla rozmów towarzyskich.

Współczesność

Firmy tytoniowe bardzo często sponsorują palarnie, na ścianach których umieszczają swoje logo. W większości regionów świata trzeba mieć ukończone 18 lat by móc korzystać z palarni. Ustawy ograniczające spożycie tytoniu są wprowadzane na całym świecie. Sprawia to, że palarnia musi spełniać szereg wymagań dotyczących jej wentylacji lub systemów filtracyjnych.

Obecnie w miejscach pracy oraz na lotniskach coraz popularniejsze staje się stosowanie kabin do palenia. Urządzenia takie wyposażone są w specjalne filtry, które sprawiają, że powietrze jest czyste i pozbawione woni tytoniu, oraz szkodliwych substancji zawartych w dymie papierosowym.

PrzypisyObecnie pracodawcy nie mają obowiązku tworzenia palarni dla pracowników. Wcześniejsze przepisy, nie tylko zobowiązywały pracodawcę do utworzenia takiego miejsca, ale również dokładnie określały jak ma ono wyglądać. Wedle dawniej obowiązującej ustawy, powinno w nich przypadać „co najmniej 0,1 m powierzchni podłogi na każdego pracownika najliczniejszej zmiany korzystającego z tego pomieszczenia, z tym jednak, że powierzchnia poszczególnych pomieszczeń przeznaczonych na palarnie nie powinna być mniejsza niż 4 m”. Dodatkowo w palarniach musiała być zapewniona przynajmniej dziesięciokrotna wymiana powietrza w ciągu godziny.

Mimo, że o utworzeniu palarni decyduje pracodawca, to w niektórych obiektach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Należą do nich m.in. przystanki komunikacji publicznej, szkoły, szpitale, uczelnie oraz lokale gastronomiczno-rozrywkowe. Właściciel lub zarządca takiego obiektu, powinien umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia informujące o powyższym zakazie. Natomiast w niektórych z nich może zostać wyznaczona palarnia. Należą do nich:
  • domy pomocy społecznej lub domy spokojnej starości,
  • hotele,
  • obiekty służące obsłudze podróżnych,
  • tereny uczelni,
  • pomieszczenia zakładów pracy,
  • lokale gastronomiczno-rozrywkowe.


W lokalu gastronomiczno-rozrywkowym z co najmniej dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do konsumpcji, może zostać wyłączone spod zakazu palenia zamknięte pomieszczenie konsumpcyjne, wyposażone w wentylację zapewniającą, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń.

RozwiązaniaPalarnie w miejscu pracy przynoszą wiele korzyści, m.in.:

Pracodawca, który chciałby w swojej firmie wprowadzić rozwiązania dla osób palących, poza utworzeniem palarni, może również zdecydować się na inne warianty:
  • kabina dla palących – rozwiązanie tańsze od palarni, zapewniające jednocześnie komfort pracy i eliminację dymu tytoniowego. "Ceny kabin zaczynają się od 12 tys. zł, natomiast urządzenie palarni w dużej restauracji to wydatek sięgający nawet kilkudziesięciu tysięcy. Montaż wymaga mniej miejsca – kabina zajmuje zaledwie 2,5 – 3 mkw. i do tego jest bardziej ekologiczna niż tradycyjne palarnie."[3].
  • pochłaniacz dymu – mogą zostać zainstalowane w palarniach, bądź w miejscach spotkań osób palących. Zazwyczaj nie ingerują w system wentylacji budynku.
  • wiata dla palących – stawiana na zewnątrz budynku firmy. Chroni również przez niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
  • popielnica – nie tylko przechowuje niedopałki, ale również neutralizuje ich zapach.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.