Skutki odejść pracowników

Skutki odejść pracowników – jeden z ważniejszych problemów w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Skutki

Skutki odejść pracowników mogą być odczuwalne zarówno dla samych pracowników jak i pracodawców. Mogą być pozytywne i negatywne.

W przypadku organizacji do pozytywnych skutków zaliczymy
 • polepszenie sytuacji ekonomicznej i finansowej organizacji;
 • rozbicie konwenansów rodzinno-przyjacielskich;
 • "przewietrzenie" organizacji - "dopływ świeżej krwi";
 • zmotywowanie pracowników do osiągnięcia lepszych wyników.


Negatywnymi skutkami są:
 • odejście doświadczonego pracownika;
 • koszty związane z poszukiwaniem nowego wykwalifikowanego pracownika;
 • pojawienie się nowej konkurencji, wrogów - byli pracownicy zakładają nowe firmy, przechodzą do konkurencji, pragną odwetu i działają na szkodę byłej firmy;
 • masowa redukcja zatrudnienia może doprowadzić do konfliktu wewnątrz organizacji, np. strajk.


W przypadku pracowników do pozytywnych skutków odejścia zaliczymy:
 • polepszenie sytuacji materialnej w wyniku pojawienia się nowej atrakcyjnej pracy;
 • poczucie dowartościowania;
 • lepsza kondycja psychiczna.


Do negatywnych skutków odejść pracownika z pracy zaliczymy:
 • pogorszenie sytuacji materialnej - zubożenie jednostki i jego rodziny;
 • poczucie bezwartościowości;
 • problemy rodzinne;
 • poczucie beznadziejności, apatia, izolowanie się od społeczeństwa;
 • w skrajnych przypadkach utrata pracy może doprowadzić do załamania nerwowego a nawet do śmierci.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 19 października 2015 r.