Skalowalność (ITIL) ang. scalability

Skalowalność - zdolność usługi informatycznej, procesu, elementu konfiguracji (ang. CI), itp., do pełnienia uzgodnionej funkcji w przypadku zmiany obciążenia lub zakresu.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.