Składowanie produktów

Składowanie produktów - przechowywaniu produktów w miejscu do tego przeznaczonym (np. w magazynie), do czasu konieczności wykorzystania go (np. użycie w produkcji lub sprzedaż).

Funkcja

Konieczność przechowywania wiąże się z faktem, że proces produkcji i konsumpcja rzadko pokrywają się w czasie. Funkcja przechowywania niweluje różnice ilościowe i czasowe między produkcją i sprzedażą. Składowanie występuje powszechnie w produkcji masowej. Taniej jest produkować duże ilości jednorodnego produktu i przechowywać go, niż wytwarzać krótkie serie produktów zgodnie z zamówieniami i organizować drobne wysyłki do odbiorców. Przez składowanie produktów producent może zwiększyć skalę produkcji i lepiej dostosować dostawy produktów do fluktuacji popytu.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.