16PF Przekierowano ze strony: Sixteen Personality Factor Questionnaire ang. Sixteen Personality Factor Questionnaire, 16CO

16PF - Kwestionariusz osobowości skonstruowany w 1956 przez Raymonda Cattela. Polskiej adaptacji testu dokonała w 1970 Maria Nowakowska, nadając mu skrót 16CO. Wynik tego testu nie powinien być nadinterpretowany w decyzjach np. decyzja o zatrudnieniu. Obecnie nikt w Polsce nie wydaje tego kwestionariusza.

Opis kwestionariuszaKwestionariusz 16PF składa się z 16 skal, odpowiednio wyodrębnionych przez Cattela na podstawie danych Q cech źródłowych. Jest to metoda osadzona w paradygmacie koncepcji osobowości według Cattella, który stworzył ją, bazując na analizie czynnikowej. Na każdą ze skal przypada od 20 do 26 pozycji formułowanych w postaci pytań, na które można odpowiedzieć „tak”, „nie wiem” lub „nie”. Uzyskane wyniki zmienia się na steny. Dzięki temu można nakreślić profil ilustrujący położenie jednostki na 16 wymiarach osobowości.

Kwestionariusz ma dwie wersje (każda z nich zawiera 184 pozycji i kilka pytań buforowych). Istnieje również skrócona wersja 16PF. Polska wersja składa się z 300 pytań (od 18 do 20 pytań przypadających na każdą skalę) oraz dwóch pytań buforowych i nie ma wersji równoległej.

Zobacz też

Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.