Pojedynczy punkt podatności na awarię (ITIL) Przekierowano ze strony: Single point of failure (ITIL) ang. single point of failure, SPOF

Pojedynczy punkt podatności na awarię - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) dowolny element konfiguracji (ang. CI), który może wywołać incydent, gdy ulegnie awarii, a dla którego nie zaimplementowano mechanizmów przeciwdziałania. Pojedynczym punktem podatności na awarię (ang. SPOF) może być osoba, krok w procesie lub czynności, jak i komponent infrastruktury IT.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.