Pojedynczy punkt kontaktu (ITIL) Przekierowano ze strony: Single point of contact (ITIL) ang. single point of contact, SPOC

Pojedynczy punkt kontaktu - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) zapewnianie pojedynczego spójnego sposobu komunikacji z organizacją lub jednostką biznesową. Na przykład: pojedynczy punkt kontaktu z dostawcą usług informatycznych z reguły nazywany jest centrum obsługi użytkowników (ang. serwis desk).[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.