Modelowanie symulacyjne (ITIL) Przekierowano ze strony: Simulation modelling (ITIL) ang. simulation modelling

Modelowanie symulacyjne - technika w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) oraz ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) tworząca szczegółowy model w celu przewidywania zachowania usługi informatycznej lub innego elementu konfiguracji (ang. CI). Model symulacyjny jest często tworzony poprzez użycie rzeczywistych elementów konfiguracji (ang. CI), które są modelowane przy użyciu sztucznego obciążenia lub transakcji. Modele symulacyjne używane są w zarządzaniu potencjałem wykonawczym, gdy ważne są precyzyjne wyniki. Modelowanie symulacyjne jest czasami nazywane poziomem odniesienia wydajności.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.