Sieć wartości (ITIL) ang. value network

Sieć wartości - okreslany w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) złożony zestaw relacji pomiędzy dwiema lub większą ilością grup lub organizacji. Wartość jest tworzona poprzez wymianę wiedzy, informacji, dóbr i usług.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.