Siła robocza

podaż pracy

Siła robocza - liczba osób aktywnych zawodowo. Są to osoby w wieku produkcyjnym (w Polsce jest to przedział wiekowy 18-59 dla kobiet oraz 18-64 dla mężczyzn), które są zdolne do pracy i gotowe do jej podjęcia na warunkach typowych dla danej gospodarki. W skład tej grupy wchodzą zarówno osoby pracujące, jak i bezrobotni. Siła robocza stanowi jeden z głównych czynników wytwórczych.

Pojęcie to wywodzi się literatury marksistowskiej, gdzie często stosowane jest zamiennie z pojęciem proletariatu.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.