Shoujin ka

Shoujin ka - linia produkcyjna z elastycznym przydziałem siły roboczej. Rozwiązanie stosowane w sytuacjach, gdy priorytetem jest pełne wykorzystanie wyposażenia.[1]

ostatnia modyfikacja 24 października 2015 r.