Współdzielenie (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Share (PRINCE2) ang. share

Współdzielenie - reakcja na ryzyko związane z zagrożeniem lub szansą polegająca współdzieleniu zysków i strat w zależności od poniesionych kosztów:[1]
  • jeżeli przewyższają one koszty ujęte w planie - obie strony mają udział w stratach (we wcześniej uzgodnionych granicach)
  • natomiast w sytuacji, gdy koszty są niższe od planowanych - strony analogicznie dzielą między sobą zyski

Uwagi

Umieszczanie zasady współdzielenia ryzyka w umowach zawieranych z zewnętrznymi organizacjami staje się coraz powszechniejszą praktyką w niektórych dziedzinach przemysłu.

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
  • Mirosław Prywata: Zarządzanie ryzykiem w małych projektach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Warszawa 2010.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.